Vad kan du om Karl XII?

Vilken kontakt hade Karl XII med sina föräldrar?

Correct! Wrong!

Vad brukade Karl XII göra med sin pappa?

Correct! Wrong!

Hur gammal var Karl när han kröntes till kung?

Correct! Wrong!

Vilka nationer försökte med ett gemensamt angrepp på Sverige år 1700?

Correct! Wrong!

Hur reagerade Karl XII när hans yngre syster Hedvig Sofia avled?

Correct! Wrong!

Hur många karoliner stred mot tusentals turkar vid kalabaliken vid Bender?

Correct! Wrong!

Varför ville Karl XII anfalla Norge 1718?

Correct! Wrong!

Vad gjorde kungen i skyttegraven samma dag som han blev skjuten den 30 november 1718?

Correct! Wrong!

Vad kan du om Karl XII?
Du är ingen expert på Karl XII. Leta upp en historiebok och börja plugga! Försök gärna att svara på frågorna igen!
Bra gjort! Du har bra koll på Karl XII:s liv. Försök gärna att svara på frågorna igen!
Strålande! Du har stora kunskaper om Karl XII. Du har sannolikt bra koll på all den litteratur som har skrivits om den svenska krigarkungen.
Fantastiskt! Underbart! En grupp karoliner borde salutera utanför din dörr och hedra dig! Mycket väl godkänt blir betyget!

Share your Results: