KARL XII VID SLAGET VID NARVA – DAVID VON KRAFFT HANS KRETS