För 254 år sedan antas Tryckfrihetsförordningen i Sverige

Vid riksdagen i Gävle den 2 december 1766 klubbas tryckfrihetsförordningen igenom i Sverige. Den nya förordningen stoppar censur och inför offentlighetsprincipen för offentliga handlingar. Den nya lagen väcker uppseende eftersom Sverige är det första landet i världen som antar en lag som reglerar rätten till det fria ordet.

Tryckfrihetsförordningen från år 1766.
Foto: Wikimedia commons

Men när Gustav III får makten 1771 är det slut på frihetstiden. Gustav III vill ha kontroll över folket och vill själv ha större makt. Han inskränker stegvis Tryckfrihetsförordningen. Till slut är den nya lagen helt utraderad.
När Gustav IV avsätts 1809 och Sverige får en ny regeringsform kom Tryckfrihetsförordningen tillbaka och blir återigen en grundlag.