12 oktober för 528 år sedan

En dag för 528 år sedan.
Den 3 augusti 1492 kastar Christofer Columbus loss med sitt flaggskepp Santa Maria i en hamn i södra Spanien. Hans ambition att finna en västlig sjöväg till Indien. Kort efter midnatt den 12 oktober 1492 hörs ropet ”Land” ombord på skeppet Santa Maria. Christofer Columbus tittar ut och ser en ö. Han är säker på att han kommit till Indien. Men det är en ö bland Bahamasöarna. Det blir inte Indien han når. Utan Amerika.

Samma dag går de i land på ön och möts av infödingar som blir kallade ”indianer” eftersom Columbus tror att han kommit till en av öarna utanför Indien.

Christofer Columbus tar sig iland på en ö i Bahamas. Målning av Dióscoro Puebla.
Foto: Wikimedia commons

Han vet inte om att han har upptäckt en ny kontinent. Columbus misstag revolutionerar historien. Columbus resa är inledningen till den europeiska koloniseringen av Amerika.